Game Liên Quân Mobile Garena hiện nay được rất nhiều bạn trẻ tham gia và có cộng đồng rất lớn mạnh vì lối chơi giống như Liên Minh Huyền Thoại mà chơi trên Mobile tiện lợi. Vì thế AloFB.net xin tổng hợp lại cho các bạn bộ Ảnh Bìa Facebook các tướng trong Liên Quân Mobile (LQM) hi vọng các bạn sẽ thích.



Thiết kế sáng tác bởi: Nghé Chín Đuôi (Thào Xuân Nguyên)

Aleister - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

alice - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

buter - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

chaugnar - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

CRESHT - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Dieuthuyen - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

FENNIK - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

gakk - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

gildu - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

jinna - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

kalia - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

kixi - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

lubo - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

lumbura - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Mganga - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

mina - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

nakrot - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Natalya - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

oma - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Omega - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

PAYNA - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

taara - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Thane - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

toro - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

trieuvan - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Vanhein - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

veera - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

violet - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Yorn - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

zephys - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

nakrot2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

alice2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

butterfly - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Dieuthuyen2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

kalia2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

krixi2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

mganga2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

tarra - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Thane2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

toro2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Van htq - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

veera1 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

verra2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

youn2 - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp

Chia sẻ nếu bài viết này HAY !
facebook - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹpgoogle - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹptwitter - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹpvk - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹpemail - Tổng Hợp Ảnh Bìa Facebook Garena Liên Quân Mobile Đẹp