Tiểu Phẩm Bến Thượng Hải Lầy Lội và Hài Hước. Ra bến xe miền đông bắt xe đi hồng kông là đây. Tiểu phẩm của nhóm X-Pro cực hài hước.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên http://alofb.net. Chúc các bạn xem vui vẻ !!!


Chia sẻ nếu bài viết này HAY !
facebook - Hài Không Đỡ Nổi - Bến Thượng Hải Phiên Bản Lầy Lộigoogle - Hài Không Đỡ Nổi - Bến Thượng Hải Phiên Bản Lầy Lộitwitter - Hài Không Đỡ Nổi - Bến Thượng Hải Phiên Bản Lầy Lộivk - Hài Không Đỡ Nổi - Bến Thượng Hải Phiên Bản Lầy Lộiemail - Hài Không Đỡ Nổi - Bến Thượng Hải Phiên Bản Lầy Lội