ALOFB.NET xin chia sẻ những Kí Tự Đặc Biệt FaceBook dạng TEXT Đẹp Mắt – Độc Đáo – Lạ Nhất cho các bạn sử dụng. Việc đơn giản các bạn chỉ cần bôi đen những kí tự mà bạn thích sau đó COPY và DÁN vào Facebook nơi mà bạn muốn kí tự đó xuất hiện. Những Kí Tự (Biểu Tượng) Đặc Biệt này được sưu tầm rất đẹp và sẽ UPDATE thường xuyên nhé. Các bạn có thể sử dụng trong STATUS – CHAT – COMMENTS đều được hết nhésymbol facebook alofb 500x281 - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBook

Tất cả đều được chia theo từng mục nhất định rất dễ cho các bạn tìm kiếm theo từng dạng
Subscript And Superscript

¹ ² ³                                


Love Symbol        

Hand Symbols


       

Chess Symbols


           

Music Note Symbols


      

Weather Symbols


ϟ              

Culture Symbols


                             

Office Symbols


                             © ® § 

Technical Symbols
           ᴴᴰ

Constellation Symbols


           

Tick Symbol


ˇ           

Poker Symbols


       

People Symbols


            ü ت

Star Symbols


            
                              

Arrow Symbols


                                                                                                                                 

Graphic Symbol


ˍ                                                                         

                            

                       ⦿  

Math Symbol


¼ ½ ¾                                         ° ÷          π ±    ×

Unit Symbols


             °

Number Symbols


                                                                                          

Language Symbols


ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž                                                                                                                           á â æ àå ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ôò ø õ ö ß þ ú û ù ü ý ÿ  ʙ   ғ ɢ ʜ ɪ   ʟ  ɴ    ǫ ʀ s    x ʏ 

Punctuation Marks


˙                                          ¿   ·  

Bracket Symbols


                       ︿                     

Chia sẻ nếu bài viết này HAY !
facebook - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBookgoogle - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBooktwitter - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBookvk - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBookemail - Kí Tự Đặc Biệt FaceBook Đẹp Độc Lạ - Symbol FaceBook